ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) มีความสำคัญอย่างไร?


23 April 2564
1002
ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) มีความสำคัญอย่างไร❓
 
นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จะมาเล่าให้ฟัง ถึง ความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้