เปิดนโยบาย 4 ด้าน เพื่อปลดล็อกประเทศจาก Analog สู่ Digital


22 April 2564
1037

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงการต่างประเทศ ประธานการประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563–2565 เปิดนโยบาย 4 ด้าน เพื่อปลดล็อกประเทศจาก Analog สู่ Digital พร้อมเร่งให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัล หลังแผนฯ ผ่านมติ ครม. แล้ว พร้อมด้วย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสำคัญของแผนฯ นี้ว่า จะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับยุค New Normal