อัปเดตความก้าวหน้าแผนแม่บทพอร์ทัลกลางระยะ 3 ปี สำหรับประชาชน


21 April 2564
275

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. จะมาเล่าให้ฟังถึงความก้าวหน้าของ ‘แผนแม่บทพอร์ทัลกลางระยะ 3 ปี สำหรับประชาชน’ ว่าในปี 2564 และ 2565 มีอะไรอัปเดตบ้าง? หน่วยงานภาครัฐต้องปรับตัวอย่างไร? และในอนาคตบริการดิจิทัลภาครัฐจะตอบโจทย์ความต้องการแต่ละช่วงชีวิตของประชาชนได้ตรงใจแค่ไหน? คลิกดูเลย