อัปเดตภารกิจสำคัญของ สถาบัน TDGA ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ


2 April 2564
359
อัปเดตภารกิจสำคัญของ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) กับ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
 
ติดตามหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลใหม่ๆ ได้ที่เว็บไซต์ 📍 tdga.dga.or.th