กรมการขนส่งทางบก ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล


22 March 2564
798

#InterviewDGAwards2020​​นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายวิชาการ) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของกรมฯ ที่เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ ทั้งด้านการจดทะเบียนรถยนต์ การดำเนินการด้านใบขับขี่

ซึ่งการให้บริการเหล่านี้อยู่บนระบบคอมพิวเตอร์แล้ว เพราะฉะนั้นการรวบรวมข้อมูลจึงทำได้ไม่ยาก เนื่องจากมีข้อมูลที่เป็น Big Data อยู่แล้ว ทางกรมฯ จึงนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.go.th ซึ่งเป็น ‘ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ’ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น

ทางกรมฯ จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และผู้ประกอบการ เข้ามานำเข้ามูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในด้านการวางแผนการผลิต ฯลฯ เพื่อสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป