เว็บไซต์ data.go.th เปิด API ให้ดึง Dataset ได้สะดวกเลยนะ


18 February 2564
1918