เปิดวิสัยทัศน์ 10 หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับรางวัล DG Awards 2020


24 February 2564
279

เปิดวิสัยทัศน์ 10 หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานพิธีมอบรางวัล 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟬 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2563) จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานภาครัฐในการร่วมกันพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศไทยในอนาคต