DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดโครงการ DIGI Data Camp Season 3 – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซัน 3 เพื่อจัดฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกให้แก่บุคลากรภาครัฐทั่วประเทศ


26 April 2567

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดโครงการ DIGI Data Camp Season 3 – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซัน 3 เพื่อจัดฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกให้แก่บุคลากรภาครัฐทั่วประเทศ ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการเสริมสร้างความสามารถด้านข้อมูล เพื่อเฟ้นหาอัศวินข้อมูลภาครัฐในการขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐไปสู่การเป็น Data Driven Organization

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า ข้อมูลเปิดภาครัฐเป็นข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลสามารถเปิดเผยสู่สาธารณะหรือให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถนำไปเผยแพร่ วิเคราะห์ พัฒนาโปรแกรม และพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ตามความสนใจของประชาชนได้ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเปิดภาครัฐได้ที่เว็บไซต์ https://data.go.th ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลแล้วกว่า 10,000 ชุดข้อมูล และมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์กว่า 21 ล้านครั้ง รวมถึงมีการดาวน์โหลดชุดข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์กว่า 400,000 ครั้ง นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุนในเรื่อง Open Government ผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ DGA จึงได้จัดทำโครงการ DIGI Data Camp Season มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

สำหรับในปีนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคลากรในสถาบันการศึกษา ที่อยากเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมโครงการกับเราได้เลยที่ https://bit.ly/DIGICampSeason3 ปิดรับสมัคร 25 เมษายน 2567 🗓️ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 29 เมษายน 2567 ทาง Facebook Page : Data Innovation and Governance Institute, DIGI

ดำเนินโครงการโดย สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล ภายใต้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สนับสนุนโครงการโดย Tableau, NT, UNDP, สสว, BAC, Gable และ AWS