องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่งล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าในยุคสมัยของเทคโนโลยี โดยมีกุญแจสำคัญคือ ‘ระบบท้องถิ่นดิจิทัล’


12 March 2567
546
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่งล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าในยุคสมัยของเทคโนโลยี โดยมีกุญแจสำคัญคือ ‘ระบบท้องถิ่นดิจิทัล’

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่งล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน🤝 คือ การพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าในยุคสมัยของเทคโนโลยี โดยมีกุญแจสำคัญคือ ‘ระบบท้องถิ่นดิจิทัล’

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไปพร้อมกับ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 องค์กร (สัมภาษณ์วันที่ 31 มกราคม 2567)

‘ระบบท้องถิ่นดิจิทัล’ มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและการให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่

ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ด้วยระบบ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’

สุดท้ายนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่งจะเดินหน้าสู่คำว่า ‘รัฐบาลดิจิทัล’ ให้คนไทยมีชีวิตที่ง่ายขึ้นอย่างไร? มาหาคำตอบร่วมกันได้ที่นี่

รับชมรายการ ‘CEO Wisdom’ special Part 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ ‘CEO Wisdom’ special Part 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอขอบคุณ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนที่ร่วมเดินทางสร้าง ‘รัฐบาลดิจิทัล’ ให้เกิดขึ้นจริงไปกับพวกเรา DGA