เดินหน้าต่อในการยกระดับองค์กร เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไทยด้วยระบบ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’


8 March 2567
222

เดินหน้าต่อในการยกระดับองค์กร เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไทยด้วยระบบ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’

คุยแบบ ‘CEO Wisdom Special by DGA’ Part 2 มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไปพร้อมกับ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 องค์กร

CEO WISDOM จะพาทุกคนมารู้จักมุมมองของเหล่า CEO ผู้นำองค์กรภาครัฐ เมื่อดิจิทัล คือ สิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ร่วมเดินทางและสร้าง “รัฐบาลดิจิทัล” ไปกับพวกเรา DGA

Ep. นี้มาพูดคุยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำร่องการใช้ระบบท้องถิ่นดิจิทัลทั้ง 11 แห่ง ถึงจุดเริ่มต้นในการยกระดับมาตรฐานการบริการให้กับประชาชนให้ได้รับบริการภาครัฐที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ด้วยระบบ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’

สุดท้ายนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่งจะเดินหน้าสู่คำว่า ‘รัฐบาลดิจิทัล’ ให้คนไทยมีชีวิตที่ง่ายขึ้นอย่างไร? มาหาคำตอบร่วมกันได้ที่นี่

รับชมรายการ ‘CEO Wisdom’ special 2/2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอขอบคุณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่ง และหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนที่ร่วมเดินทางสร้างรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริงกับพวกเรา by DGA