Special Scoop การยกระดับบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต


29 February 2567
140

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล คือ “การยกระดับทักษะของบุคลากรภาครัฐ”

Special Scoop การยกระดับบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กับ🎙ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในแค่ห้องเรียน แต่ยังมีการเปิดอบรมทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับคนภาครัฐ เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานอย่าง “หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)” จาก TDGA by DGA

ล่าสุด หลักสูตร Digital Transformation Program: DTP#5 เปิดรับสมัครผู้บริหารหน่วยงานรัฐมาร่วมอบรมเพื่อสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรของท่านสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ รู้ลึก รู้จริง ลงมือทำจริง ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

ด่วน รับสมัครจำนวนจำกัด !! เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 5 กรกฎาคม 2567

📍สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://dg.th/ldiozc1khu

อ่านข่าวสารด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติมได้ที่👉 https://tdga.dga.or.th/index.php?lang=th