อยาก Upskill และ Reskill ความรู้สายดิจิทัล? มารู้จักสถาบัน TDGA กันเลย!


17 January 2567
254

อยาก Upskill และ Reskill ความรู้สายดิจิทัล? มารู้จักสถาบัน TDGA กันเลย!

TDGA หรือ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ DGA ไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ ประชาชนทั่วไป ก็สามารถ Upskill และ Reskill ความรู้สายดิจิทัลได้ พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยหลักสูตรจากสถาบัน TDGA!

✅การจัดอบรมเพื่อคนภาครัฐ 

✅การจัดสัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

✅e-Learning เรียนฟรี! มีใบประกาศฯ ให้ ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th

คิดถึงการยกระดับบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล คิดถึงพวกเรา TDGA กันนะ!

รู้จัก TDGA เพิ่มเติมได้ที่นี่👉https://tdga.dga.or.th/