ครั้งแรก! ของไทย ขอคัดคำพิพากษา คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ผ่านซูเปอร์แอปฯ ทางรัฐ โดยความร่วมมือสำนักงานศาลปกครอง กับ DGA


21 November 2566
200

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดพิธีเปิดบริการ “การขอคัดคำพิพากษา/คำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง” บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ส่งเสริมและผลักดันซูเปอร์แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ เพิ่มความสะดวกประชาชน เข้าถึงบริการสำนักงานศาลปกครองได้ง่าย ช่วยลดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทาง โดยมี นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดบริการ และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวขอบคุณศาลปกครองที่นำบริการเข้าร่วมบนซูเปอร์แอปฯทางรัฐ พร้อมด้วย นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และ นางสาวอภิณ์หพร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงาน DGA

อ่านเพิ่มเติมคลิก 👉 https://dg.th/ne2zomvldq

สะดวกแล้ววันนี้โหลดแอปฯ ทางรัฐติดมือถือไว้เลย 👉 https://dg.th/8xb9pf2z7n