ปี 2561 จะเป็นปีแห่งข้อมูลภาครัฐอย่างแท้จริง


27 December 2560
3772

ปี 2561 จะเป็นปีแห่งข้อมูลภาครัฐอย่างแท้จริง
โดยดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2560 ถือว่าเป็นปีที่มีโครงการไอทีของภาครัฐใหญ่ๆ ดำเนินการเห็นผลเป็นรูปธรรมหลายเรื่อง อย่างเช่นโครงการ National e-payment ที่ประชาชนได้สัมผัสกับแนวทางใหม่ในการจ่ายเงินโดยใช้ QR Code ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน และ โครงการเน็ตประชารัฐที่ได้วางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปกว่า 24,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการเหล่านี้ ดูเผินๆ อาจจะเป็นแค่การอำนวยความสะดวกประชาชนโดยใช้เทคโนโลยี แต่ถ้าดูให้ดีแล้ว ก็จะเห็นว่ามันคือข้อมูลดิจิทัลที่ได้การทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ที่มีมูลค่าสูง ถ้าสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะได้ประโยชน์ทั้งในด้านการวางแผน การวางนโยบายต่างๆ หรือแม้กระทั่งการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที เพราะข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลสถิติแต่เป็นข้อมูลในแบบรายการหรือ Transaction เลย

นี่คือเหตุผลว่าทำไมปีหน้าจะเป็นปีแห่งข้อมูลอย่างแท้จริง เพราะข้อมูลจะหลั่งไหลมาอย่างมากมาย และในบางกรณีมันไม่ใช่แค่ข้อมูลจากฐานข้อมูล แต่เป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย หรือจากเซ็นเซอร์ เป็นต้น ประจวบเหมาะกับที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data พอดี ความสำคัญของนโยบายนี้ โดยแท้จริงแล้วมันคือการยกระดับฐานข้อมูลภาครัฐที่มีกว่า 800 ฐานข้อมูล ให้เพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างกันและเป็นปัจจุบันให้มากขึ้น ลองนึกถึง ข้อมูลประชากรรายจังหวัด แทนที่จะเป็นรายปี เราอาจจะได้เห็นข้อมูลประชาชนในแต่ละจังหวัดเป็นรายวัน คำถามต่อไปคือเราจะเอาข้อมูลในลักษณะนี้ไปใช้เพื่ออะไร 

สิ่งสำคัญคือการตั้งโจทย์ว่าจะเอาผลการวิเคราะห์ของข้อมูล หรือ Data Analytics ไปตอบโจทย์ประเทศด้านใดได้บ้าง นี่คือหัวใจของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล รัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนั่นเอง และจากการที่ข้อมูลจำนวนไม่น้อยสามารถเปิดเผยสู่สาธารณะได้ ดังนั้นจะกลายเป็น Open Data ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ

———————————–
ตีพิมพ์ลงใน หนังสือพิมพ์ Posttoday ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม 2560
คอลัมน์ e-Government หมวดเศรษฐกิจดิจิทัล หน้า C7