ในภาวะวิกฤต สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือ ข้อมูลที่ถูกต้องทันท่วงทีจากภาครัฐ


2 August 2560
2290

ในภาวะวิกฤต สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือ ข้อมูลที่ถูกต้องทันท่วงทีจากภาครัฐ
โดยดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อปี พ.ศ. 2554 เกิดแผ่นดินไหวที่รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ปรากฏว่าคนในนิวยอร์กกลับได้รับทราบข่าวจากทวิตเตอร์หลายวินาทีก่อนที่จะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวด้วยตัวเอง ในโลกที่ข่าวสารถูกสร้างจากใครก็ได้ที่มีเครื่องมือดิจิทัลหลากหลาย ทำให้การสื่อสารข้อมูลออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และที่สำคัญไปถึงผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่จังหวัดสกลนคร ทำให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่อย่างฉับพลัน เกิดความเสียหายแก่ประชาชนที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติครั้งนี้ ประเด็นที่สำคัญคือ การบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านการแจ้งสถานการณ์ต่างๆ ไปจนถึงการเตือนภัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ไปถึงประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ไม่พอเพียงหรือไม่ทันท่วงทีเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่คนไทยใช้สื่อออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย

ตัวเลขที่คนไทยมีการใช้โซเชียลมีเดียสูงถึง 46 ล้านคนสำหรับเฟซบุ๊ก และไลน์เกือบ 40 ล้านคน ยิ่งกว่านั้นคนไทยใช้เวลาออนไลน์หลายชั่วโมงต่อวัน เหล่านี้หมายความว่าเรามีเครื่องมือที่คนไทยพร้อมแล้วที่จะใช้ในการสื่อสารต่างๆ นาๆ หรือแม้กระทั่งในช่วงฉุกเฉิน ประเด็นคือ จะจัดการอย่างไรให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมไปถึงประชาชนให้ทันท่วงที

ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 5 ปี (ปพ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีประเด็นการจัดการภัยพิบัติและการจัดการในภาวะวิกฤตแล้ว โดยกำหนดว่าจะต้องมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบูรณาการทำงานของหน่วยงานทุกงานที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติต่างๆ ให้ถึงประชาชนในแบบรวมศูนย์ และในเชิงพื้นที่ ซึ่งความเป็นจริงแล้วข้อมูลภาครัฐเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆ กระจายอยู่หลายหน่วยงาน และส่วนใหญ่มีระบบออนไลน์อยู่แล้ว สิ่งที่ควรทำต่อไปคือการจัดการให้รวมกันเป็นภาพเดียวกันให้ได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความถูกต้องของข้อมูลและความเป็นปัจจุบันของข่าวสาร ท้ายสุดต้องอาศัยช่องทางที่ประชาชนใช้ดิจิทัลกันอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว มาเป็นช่องทางหลักในการส่งข่าว ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือไลน์ แล้วเราจะได้รัฐบาลดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนจริงๆ

———————————–
ตีพิมพ์ลงใน หนังสือพิมพ์ Posttoday ฉบับวันที่ 3 สิงหาคม 2560
คอลัมน์ e-Government หมวดเศรษฐกิจดิจิทัล หน้า C7