เมื่อรัฐบาลดิจิทัล ไม่ใช่แค่แอปฯ หรือเว็บเท่านั้นแล้ว มันคือ IoT ด้วย


6 July 2560
3473

เมื่อรัฐบาลดิจิทัล ไม่ใช่แค่แอปฯ หรือเว็บเท่านั้นแล้ว มันคือ IoT ด้วย
โดยดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ตอนเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ จุดมุ่งหมายหลักๆ คือ เปลี่ยนจากกระดาษเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเปลี่ยนการทำแบบฟอร์มกระดาษเป็นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แทน วิธีง่ายๆ คือก็ทำเป็นเว็บไซต์ แล้วพัฒนาบริการประชาชนต่างๆ ให้เป็นบริการออนไลน์มากขึ้น สิ่งที่ประชาชนได้คือ ความสะดวกที่ได้รับบริการภาครัฐจากที่ไหนก็ได้ เพียงแต่หาคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตในการเข้าใช้งาน

แต่พอเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น มือถือสมาร์ตโฟนกลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ย่อยๆ ที่สามารถทำอะไรได้มากมาย ทำให้บริการออนไลน์ภาครัฐสามารถขยายการทำงานไปถึงจุดที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากกว่าการกรอกฟอร์มออนไลน์ ความสามารถของสมาร์ตโฟนที่น่าสนใจคือ การที่ให้ข้อมูลในเชิงพื้นที่ได้ด้วย สิ่งนี้เองเปิดโอกาสให้บริการภาครัฐดึงเอาข้อมูลที่ประชาชนเป็นคนสร้างขึ้นเองรวมเข้ากับข้อมูลภาครัฐกลายเป็นมิติใหม่ของบริการดิจิทัลไปเลย

ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจากความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัล นั่นคือข้อมูลที่ได้จากศูนย์ (Center) ต่างๆ ปัจจุบันภาครัฐมีการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ (Censor) ในด้านต่างๆ พอสมควร เช่น ระดับน้ำในแม่น้ำ ปริมาณการจราจรบนถนน หรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้เองทำให้ข้อมูลที่จะนำมาใช้บริการประชาชนไม่ใช่แค่ฐานข้อมูลแบบเดิมแล้ว ยิ่งกว่านั้นคือการที่อุปกรณ์เซ็นเซอร์เหล่านี้ยังสามารถสั่งการจากศูนย์ควบคุมส่วนกลางได้ด้วย ทำให้การปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐสามารถทำได้แบบอัตโนมัติมากขึ้น ลองนึกภาพไฟจราจรที่เปิด/ปิดตามปริมาณความหนาแน่นของรถ โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดแบบเรียลไทม์ ว่าจะมีความแม่นยำมากขึ้นขนาดไหน การใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ในระบบอินเทอร์เน็ตคือ เทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Things หรือ IoT นั่นเอง

ดังนั้นในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะ 5 ปีได้มีการบรรจุโครงการที่เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี IoT สำหรับภาครัฐในหลายด้าน เช่น ด้านคมนาคม ด้านระบบสาธารณูปโภค ด้านความปลอดภัยสาธารณะ และด้านสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วในด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลจะมีการพัฒนาเครือข่าย IoT ภาครัฐ และ จัดตั้ง Government Analytic Center เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์เซ็นเซอร์ของภาครัฐให้เป็นเอกภาพ ทำให้ข้อมูลต่างๆ จากเซ็นเซอร์นี้สามารถใช้งานร่วมกัน และมีแพลตฟอร์มในการวิเคราะห์การนำข้อมูลเพื่อไปใช้งานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้ต่อไป ช่วยลดความซ้ำซ้อน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นี่คือสิ่งที่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะเปลี่ยนวิธีการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ให้ ดีขึ้น เร็วขึ้น และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

———————————–
ตีพิมพ์ลงใน หนังสือพิมพ์ Posttoday ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
คอลัมน์ e-Government หมวดเศรษฐกิจดิจิทัล หน้า C7

ป้ายกำกับ : IoT Internet of Things