ภาครัฐควรจะใช้บล็อกเชนอย่างไรดี


20 June 2560
3259

ภาครัฐควรจะใช้บล็อกเชนอย่างไรดี
โดยดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อปีที่แล้ว คำนี้แทบไม่ใครรู้จักเลย อาจจะรู้จักคำว่าบิตคอยน์ (Bitcoin) ซะมากกว่า แต่พอมาปีนี้ทุกคนต่างพูดถึง บล็อกเชน (Blockchain) ว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง ถึงขนาดจะเปลี่ยนวิธีการทำธุรกรรมต่างๆ อย่างสิ้นเชิงเลย

มีการคาดการณ์ว่าวงการที่จะโดนผลกระทบของบล็อกเชนก่อนเพื่อนคือ การเงินและธนาคารเนื่องจากความสำเร็จของบิตคอยน์ที่ผ่านมานั่นเอง แต่โดยความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานของบิตคอยน์ก็คือ บล็อกเชนเป็นพระเอก เลยทำให้ความสนใจเปลี่ยนมาที่บล็อกเชนแทน ไม่ใช่แค่การนำไปใช้เรื่องเงินดิจิทัลเท่านั้น แต่รวมความไปถึงระบบต่างๆ ที่จะลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากลงด้วย

โดยหลักการแล้ว เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น การเข้ารหัสข้อมูลขั้นสูง ฐานข้อมูลในแบบกระจายไม่รวมศูนย์ และการรับส่งข้อมูลในแบบกระจาย (peer-to-peer) มารวมกัน กลายเป็นระบบที่จัดการข้อมูลได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมจากศูนย์กลางจึงสามารถมั่นใจในการทำธุรกรรมว่ามีความถูกต้องอย่างสูงเพราะข้อมูลถูกแชร์ให้ทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายของบล็อกเชนเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ลดขั้นตอนและลดเวลาของการทำงานลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการขัดข้องเพียงจุดเดียวก่อให้เกิดการขัดข้องทั้งระบบ (Single Point of Failure) ได้ด้วย ทั้งหมดนี้เลยทำให้บิตคอยน์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง และเกิดการประยุกต์ใช้บล็อกเชนไปใช้ในด้านต่างๆ อย่างมากมาย

สำหรับภาครัฐแล้ว มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในหลายด้านเลยทีเดียว เพราะลักษณะงานของภาครัฐโดยธรรรมชาติแล้ว จำเป็นต้องเชื่อมการทำงานของหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อแชร์ข้อมูลและฐานข้อมูลในการทำงานเป็นเอกภาพ แต่ในปัจจุบันระบบสารสนเทศภาครัฐคงเป็นระบบที่กระจัดกระจายตามไปหน่วยงานต่างๆ ทำให้ข้อมูลเกิดการจัดเก็บที่ซ้ำซ้อน และยังมีข้อมูลไม่มีความถูกต้องครบถ้วน การนำบล็อกเชนมาใช้ จะทำให้ข้อมูลอย่างเช่น ข้อมูลโปรไฟล์ของประชาชนที่ถูกเก็บโดยหลายหน่วยงาน ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยสูงอายุ ถูกบูรณาการให้เป็นชุดเดียวกันอยู่บนเครือข่ายบล็อกเชน สามารถแชร์ใช้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม ดังนั้นเราจะได้โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภาครัฐที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีความสะดวกรวดเร็ว และมั่นใจในการใช้งานอย่างแท้จริง

———————————–
ตีพิมพ์ลงใน หนังสือพิมพ์ Posttoday ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2560
คอลัมน์ e-Government หมวดเศรษฐกิจดิจิทัล หน้า C7

ป้ายกำกับ : บล็อกเชน Blockchain