ถึงเวลาแล้วที่เราจะมี Digital ID สำหรับประชาชนซะที


9 May 2560
2808

ถึงเวลาแล้วที่เราจะมี Digital ID สำหรับประชาชนซะที
โดยดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

คนไทยมีบัญชีใช้งานเฟซบุ๊กกว่า 40 ล้านบัญชี และอีกกว่า 30 ล้านบัญชีบนระบบแอปพลิเคชันไลน์ แต่เรามีบัญชีออนไลน์ของภาครัฐไม่กี่ล้านบัญชี ส่วนใหญ่คือการใช้ในการยื่นภาษีออนไลน์ ส่วนระบบบริการออนไลน์ภาครัฐอื่น ๆ ใช้ระบบของแต่ละหน่วยงาน

ความพยายามที่จะบูรณาการ eID (Electronics Identification) ของประชาชนได้ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้วผ่านการใช้เทคโนโลยี Open ID ที่ตอนนี้สามารถใช้ได้หลายสิบบริการออนไลน์ของภาครัฐ สิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์คือ ลงทะเบียนออนไลน์บัญชีเดียวสามารถใช้บริการกับหลายหน่วยงานได้แล้ว แม้ยังไม่ครบถ้วนทุกบริการก็ตาม

ในความเป็นจริงคนไทยทุกคนมี ID หรือเลขประจำตัวจากการลงทะเบียนผ่านการออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือบัตรสมาร์ตคาร์ดแล้ว เพียงแต่รูปแบบการใช้งานเป็นการใช้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ตามเคาน์เตอร์ของแต่ละหน่วยงานภาครัฐโดยใช้เครื่องอ่านบัตร เพียงแต่ยังไม่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบบริการออนไลน์โดยตรง ดังนั้นการจะทำ eID ของประชาชนจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีระบบพื้นฐานพร้อมแล้ว เพราะตอนนี้มีเลข 13 หลักของคนไทยแต่ละคนเป็นหลักอยู่แล้ว ประเด็นสำคัญคือจะใช้รูปแบบของ eID อย่างไรดี และจะใช้วิธีการลงทะเบียนอย่างไรให้เหมาะสม สิ่งเหล่านี้ต้องทำตามกรอบการยืนยันตัวตนหรือ National Authentication Framework ที่ได้ประกาศไว้แล้ว

การมี National eID จะทำให้การบริการดิจิทัลของภาครัฐสามารถพัฒนาไปสู่ One Stop Service ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนมั่นใจในการทำธุรกรรมออนไลน์กับภาครัฐ และการต่อยอดบริการออนไลน์อื่น ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนต่อไปก็จะสามารถพัฒนาได้ง่าย นี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนที่เอาความต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

———————————–
ตีพิมพ์ลงใน หนังสือพิมพ์ Posttoday ฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
คอลัมน์ e-Government หมวดเศรษฐกิจดิจิทัล หน้า C7

ป้ายกำกับ : eID National ID