ตู้บริการออนไลน์ภาครัฐ มาถึงห้างหน้าบ้านท่านแล้ว


20 February 2560
3990

ตู้บริการออนไลน์ภาครัฐ มาถึงห้างหน้าบ้านท่านแล้ว
โดยดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

เราชินกับบริการด้วยตนเอง หรือที่เรียกว่า self-service ผ่านตู้เอทีเอ็มหรือตู้คีออสก์ (Kiosk) มานาน แต่ทำไมถึงไม่มีตู้บริการตนเองแบบนี้บ้างสำหรับการทำธุรกรรมภาครัฐ ในเมื่อทุกคนมีบัตรประชาชาชนสมาร์ตคาร์ดตั้งแต่อายุ 7 ขวบกันทุกคนแล้ว

การใช้บัตรประชาชนสมาร์ตคาร์ดนอกจากจะเป็นการยืนยันตัวเราที่ยากต่อการปลอมแปลง เพราะการตรวจสอบบัตรจะทำในลักษณะที่เช็คสถานภาพออนไลน์ตลอดเวลาว่า บัตรยังเป็นบัตรที่ใช้ได้หรือถูกยกเลิกแล้ว นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีการออก Pin Code เป็นหมายเลข 4 ตัวคล้ายๆ กับบัตรเอทีเอ็มเลย แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครขอรหัส 4 ตัวนี้เลย เพราะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร 

แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ การที่สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรด้วยลายนิ้วมือเราได้ด้วย เพราะในชิปบนบัตรนี้มีข้อมูลลายนิ้วมือเราอยู่แล้ว นี่คือความเป็นไปได้ที่จะสามารถดำเนินธุรกรรมภาครัฐที่ต้องการความมั่นใจสูงๆ ในลักษณะ Self-service โดยแท้จริง

เพื่อเป็นการเริ่มบริการภาครัฐด้วยตนเอง จึงได้มีการพัฒนาตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ (Government Smart Kiosk) หรือ ตู้คีออสก์ภาครัฐ และเริ่มติดตั้งให้บริการแล้วจำนวน 10 กว่าที่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน โดยการแค่เสียบบัตรของตัวเอง แล้วกดดูข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวเอง ตั้งแต่ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น มีใครบ้างที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเรา ข้อมูลสาธารณสุข เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล ไปจนถึงผลตรวจต่างๆ จากโรงพยาบาลประจำจังหวัดย้อนหลัง 3 ครั้ง ยิ่งกว่านั้น โรงพยาบาลใหญ่ๆ อย่าง โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลราชวิถี ได้เพิ่มข้อมูลสำหรับคนไข้ของโรงพยาบาลดังกล่าวในเรื่องนัดหมายด้วย

ส่วนข้อมูลอื่นๆ เช่น การประกันสังคม ก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ผู้ใช้แรงงานสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ อย่างเช่น เบี้ยที่นายจ้างจ่ายสมทบให้แต่ละเดือน แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือ ข้อมูลจากบริษัทเครดิตบูโร ที่บอกว่า สถานภาพเครดิตเราเป็นอย่างไร มีถึงขนาดยอดเงินรวมจากทุกบัญชีที่ต้องรายงาน นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ อีก 10 บริการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราให้สามารถตรวจสอบด้วยตนเองแบบง่ายๆ ไม่เสียเวลาไปที่หน่วยงานภาครัฐ แถมตู้เหล่านี้ก็ตั้งในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ที่สะดวกในการเข้าถึง ท่านใดที่สนใจสามารถตรวจสอบ สถานที่ตั้งของตู้คีออสก์ภาครัฐได้ที่ www.govchannel.go.th

ในปี 2560 นี้จะมีการติดตั้งตู้คีออสก์ภาครัฐให้ครบทุกจังหวัด เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ โดยจะทำการติดตั้งในห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย อย่าง โรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และจะได้มีการเพิ่มบริการอื่นๆ ที่ประชาชนต้องการ ไปจนถึงที่ว่าจะสามารถใช้ในการจ่ายค่าบริการภาครัฐได้ด้วย

นี่คืออีกมาตรการที่เริ่มทำแล้ว และเป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศที่วางไว้ โดยมุ่งหวังว่าหน่วยงานภาครัฐต้องปฏิรูปการทำงานในการไปสู่ Thailand 4.0 ในที่สุด

———————————–
ตีพิมพ์ลงใน หนังสือพิมพ์ Posttoday ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
คอลัมน์ e-Government หมวดเศรษฐกิจดิจิทัล หน้า C7