เมื่อคำว่า ศูนย์บริการร่วม จะ”ร่วม” จริงๆ


2 February 2560
2189

เมื่อคำว่า ศูนย์บริการร่วม จะ “ร่วม” จริงๆ
โดยดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ความคิดในเรื่องการจัดทำบริการที่ให้ประชาชนมา ณ จุดเดียว หรือตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า “One Stop Service” มีมานานแล้ว มีหลายรูปแบบตั้งแต่ ตั้งโต๊ะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในที่เดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวก ไปจนถึงทำเว็บไซต์รวมบริการในเรื่องนั้นๆ แต่ความเป็นจริงแล้ว หลังบ้านการทำงานของภาครัฐยังแยกกัน ต่างคนต่างทำ พูดง่ายๆว่า มันร่วมเฉพาะด่านหน้าเท่านั้น ผลคือแม้ว่าจะอยู่ที่เดียว แต่กระบวนการอื่นๆ เช่น การกรอกฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน ประชาชนยังต้องกรอกข้อมูลที่เหมือนกัน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น การให้บริการร่วมที่แท้จริง จึงควรลดภาระประชาชนในเรื่องดังกล่าวก่อนให้ได้

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การขอจัดตั้งบริษัท ที่ผู้ประกอบการต้องกรอกแบบฟอร์มอย่างน้อย 5 ชุด ตั้งแต่ขอจดทะเบียนธุรกิจ แรงงานและประกันสังคม ภาษี ไปจนถึง ขอน้ำ ขอไฟ และขอโทรศัพท์ 

เป็นไปได้มั้ย… จะมีเว็บไซต์ ที่เดียวรวมการกรอกข้อมูล การตั้งบริษัท โดยไม่ต้องไปกรอกข้อมูลที่เว็บของ 5-6 หน่วยงาน ยิ่งกว่านั้นในกรณีข้อมูลที่เหมือนกัน ขอแค่กรอกทีเดียว ไม่ต้องกรอกซ้ำอีก 

เป็นเรื่องน่ายินดีว่า ภายในกลางปีนี้ ผู้ประกอบการจะสามารถกรอกข้อมูลการตั้งบริษัทที่เดียวเท่านั้น  โดยไปที่เว็บไซต์ biz.govchannel.go.th หรือ ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ โดยระบบจะเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่บูรณาการกันจริงๆ ข้อมูลที่เหมือนกันจะกรอกแค่ครั้งเดียวและถูกส่งไปให้ทุกหน่วยงานในระบบเลย นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามว่าสถานภาพของการขอจดทะเบียนต่างๆ ว่าไปถึงไหนแล้วด้วย 

ในอนาคตอันใกล้ก็จะขยายไปในเรื่องการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ด้วย ยิ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นในการติดต่อเรื่องต่างๆ กับภาครัฐในลักษณะที่เป็น One Stop Service อย่างแท้จริง

นี่คืออีกหนึ่งโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ที่จะทำให้การทำธุรกิจในประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้  และมีข่าวดีว่า จากการจัดอันดับ “ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ” ของธนาคารโลกในปีที่แล้ว ประเทศไทยได้อันดับดีขึ้น 3 ตำแหน่ง แต่ถ้าดูในประเภท การจัดตั้งบริษัท อย่างเดียว ประเทศไทยดีขึ้นถึง 15 อันดับเลย ดังนั้น การเปิดเว็บศูนย์บริการธุรกิจภาครัฐนี้ ยิ่งจะทำให้อันดับดีขึ้นอีกแน่นอน

นี่คืออีกหนึ่งความพยายามของภาครัฐในการไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ที่ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง

———————————–
ตีพิมพ์ลงใน หนังสือพิมพ์ Posttoday ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
คอลัมน์ e-Government หมวดเศรษฐกิจดิจิทัล หน้า C7