ข้อมูลการอบรมวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ


10 มิถุนายน 2559
1234

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ 2559

บทเพลงเพื่อการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP4pS4Owor1kdRPU4Dcavp3qbbU2zTJ88

SPOT โทรทัศน์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP4pS4Owor1kIrfgSYpZjp7vtBNPLM9pT

SPOT วิทยุ สาระชวนรู้โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษาใต้ และภาษายาวี)
https://drive.google.com/open?id=0B_Veoym4rtVVT0xOSjkyZ29qRjQ

Info- graphic Animation
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP4pS4Owor1k5jYqqFOJdjIIbj-4wJArp

เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ภาคเสียงอีสาน โดย ดีเจเทวดา เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร
https://drive.google.com/folderview?id=0B_Veoym4rtVVUzlwREl3Z0dqeEU&usp=sharing#list

กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/draftconwebboard/index_question.php?wcad=1&filename=index&t=2

Video ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ (ครู ก)  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP4pS4Owor1lnNprbkOUFhyblWsab8Kqs

หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญ 2559
https://www.youtube.com/watch?v=fiywjWQ5IEc&feature=youtu.be

VTR จุดเด่นร่างรัฐธรรมนูญ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP4pS4Owor1kdZK9oRnENNYFx6TGvGCGE

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย

  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รธน. 9ข้อ
  • เอกสารพื้นฐานเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 

  • https://drive.google.com/folderview?id=0B_Veoym4rtVVSEFNWE5LeGxCZzA&usp=sharing
  •  เรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ

  • https://drive.google.com/folderview?id=0B_Veoym4rtVVUGtZaDhPREpvaDA&usp=sharing
  •      

    Video ชุด เรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ

  • https://www.youtube.com/playlist?list=PLP4pS4Owor1lJuCkLyZD6XnzK_Rvb1TDU
  • เอกสารแนบ