Asia Cloud Readiness Index 2014 ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น 4 อันดับ และเป็น 1 ใน top4 ของปีนี้ในการเติบโตแบบก้าวกระโดด


12 February 2558
2419

Asia Cloud Readiness Index 2014 จากการจัดอันดับของ Asia Cloud Computing Association ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น 4 อันดับ โดยประเทศไทยอยู่อันดับที่ 9 จากทั้งหมด 14ประเทศ ที่มีความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาและการนำ Cloud Computing ไปใช้งาน ซึ่งประเทศไทยนั้นติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศที่มีการพัฒนาด้าน Cloud readiness อย่างก้าวกระโดด โดยมีคะแนนด้าน Broadband Quality, International Connectivity และ Data Sovereignty สูงกว่าปีก่อนมาก