นายฉัตรชัย ธนาฤดี


13 February 2567
1376

วันที่ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อายุ

48 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ธนาเจอ แอนด์ โค จำกัด

ประวัติการทำงาน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  บริษัท ธนาเจอ แอนด์ โค จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลเครือบางปะกอก-ปิยะเวท และสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  บริษัท เจพีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) Accenture
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Country CIO) Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
 • Global Manager, Production Operation & Accounting, GIS, Data Analytics Chevron Energy Technology Company (ประจำที่เมือง Houston, TX, USA)
 • Regional Planning, Shared Services and Risk Management Manager Chevron Asia South Ltd.
 • Manager, Project Management Office and Enterprise Architecture Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
 • Project Manager Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.
 • IT Supervisor Unocal Thailand Ltd.
 • Assistant IT Manager, IT Security ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
 • Network Engineer ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)