นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์


13 February 2567
2974

วันที่ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อายุ

45 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ประธานบริษัท G.A.A Enterprise (Thailand) Co., Ltd.

ประวัติการทำงาน

  • ประธานบริษัท G.A.A Enterprise (Thailand) Co., Ltd.
  • ที่ปรึกษารองสภาผู้แทนราษฎร
  • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พนัส โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด      
  • ผู้จัดการโครงการ K.S. Multitrade Co.,Ltd.   
  • ผู้จัดการโครงการ บริษัท เจริญกรุง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • ที่ปรึกษาโครงการ Loxley Thales Co., Ltd.
  • วิศวกร บริษัท ศิลาเทพ จำกัด