นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์


18 November 2563
796

วันที่ดำรงตำแหน่ง

10 กันยายน พ.ศ. 2562

อายุ

55 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ประวัติการทำงาน

  • ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  • ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  • ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  • พ.ย. 2534 – ธ.ค. 2556 รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด