นายอภิรัต ศิรินาวิน


13 February 2567
975

วันที่ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อายุ

57 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท 389 พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ประวัติการทำงาน

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท 389 พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎร
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีโอมาย์นิ่ง จำกัด
  • หัวหน้าพรรค พรรคมหาชน
  • Enterprise Sales Manager บริษัท อินแกรม ไมโคร จำกัด
  • Sales Manager บริษัท ฮิวเลตตต์ – แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
  • Account Manager บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด