นายณปกรณ์ ธนสุวรรณเกษม


13 February 2567
2329

วันที่ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อายุ

42 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ และหุ้นส่วน เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
 • Partner หัวหน้าที่ปรึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจ และดิจิทัลให้ธุรกิจ ธนาคารโทรคมนาคม และค้าปลีก เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
 • Principal หัวหน้าที่ปรึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจ และดิจิทัลให้ธุรกิจ ธนาคารและประกันภัย เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
 • Project Leader ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจ และดิจิทัลให้ธุรกิจ ธนาคาร เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
 • Consultant ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจ และดิจิทัลให้ธุรกิจ ธนาคาร เดอะ บอสตัน
  คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
 • Senior Associate นักวิเคราะห์ ด้านการบริหารธุรกิจ เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคาร เมอร์ริลลินช์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอปพลิเคชัน โซลูชั่น สิงค์โปร์