รางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานควบคุมกำกับดูแล (Regulator)


25 December 2566
8
DGA คว้า 6 รางวัล ในงาน Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 จาก สกมช.

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA คว้า 6 รางวัล ในงาน Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เพื่อมอบโล่รางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดย นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้รับเกียรติเข้ารับมอบโล่รางวัลดีเด่น ในฐานะหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ (Substantive Public Service) พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายฯ และหัวหน้าทีม ที่ดูแลงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ DGA เข้าร่วมรับรางวัล Best Cybersecurity Performance Awards 2023 ประกอบด้วย

รางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานควบคุมกำกับดูแล (Regulator) รางวัลชมเชยประเภทศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (Sectoral CERT) และ รางวัลชมเชยประเภท หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII)

และ DGA ยังได้รับรางวัลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ สาขาการดำเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพ(Capacity Development) และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ สาขาการดำเนินความร่วมมือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cooperation)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA มีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และจะยังคงมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการให้บริการหน่วยงานรัฐและประชาชนเพื่อให้สามารถใช้บริการภาครัฐได้อย่างปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 และเป็นไปตามมาตรฐานสากล