ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

Open Data Handbook ฉบับภาษาไทย

15 มิถุนายน 2558 09:21:28
3479
วันที่ : 15 มิถุนายน 2558 09:21:28 | 3479 อ่าน

 

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Open Government Data โดยหน่วยงานที่สนใจหรือผู้ที่สนใจสามารถใช้คู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางในการจัด ทำชุดข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ และเป็นประโยชน์ในการนำขึ้นเว็บไซต์ ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (data.go.th) ต่อไป  

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 15 มิถุนายน 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 721 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER