ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

Data Governance for a Better Government

3 สิงหาคม 2561 10:28:17
7203
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 10:28:17 | 7203 อ่าน

ทำความเข้าใจ Data Governance Framework กันได้ง่ายๆ ใน 6 หน้าครับ

สพร.

📌Download Data Governance Framework ฉบับเต็มได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/2108/

 

กรอบการกำกับดูแลข้อมูลจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 

📌ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center 
โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

 

Data Governance Framework01

 

Data Governance Framework02

 

Data Governance Framework03

 

Data Governance Framework04

 

Data Governance Framework05

 

Data Governance Framework06

 

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
คำสำคัญ : Data Governance, สพร., DGA
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER