ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด บรรยายพิเศษเรื่อง Cloud ณ ประเทศจีน


16 March 2558
393

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง Cloud Computing for E-Government: Thailand’s initial experiences   ในงานสัมมนา MIIT ITU Seminar on Broadband Network and Cloud Computing เมื่อวันที่ 30-31สิงหาคม2555 ณ เมืองหวู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน