อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ณ กระทรวงวัฒนธรรม


13 March 2558
1299

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรใน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาค รุ่นที่ ๑” จากทั้ง ๗๖ จังหวัด จำนวนประมาณ ๔๐ ท่าน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   

การอบรมในครั้งนี้ บรรยายหัวข้อ“แนะนำบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาค รัฐ หรือ (MailGoThai)” โดย นายเอก โอฐน้อย  เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาวุโส ในหัวข้อหลักสูตร “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม (ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ หรือ MailGoThai)” ซึ่งกล่าวถึง “การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงปฏิบัติการรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้ในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ” จากนั้นนายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ ผู้จัดการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี ขึ้นกล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมาใช้ บริการ MailGoThai มากขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์ EGA ในด้านบริการต่างๆ อาทิ การให้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือ Government Cloud Service ฯลฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมที่ให้ความตั้งใจและสนใจในการบรรยายครั้งนี้เป็น อย่างดี 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552989644739390.1073741856.100000850770441&type=1