ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0036)


28 Sep 66
9
1

DGA-67-0036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ DGA/67/0036
งบประมาณ 4,089,796.80 บาท
1 ครั้ง