ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประเภทรายปี ในพื้นที่สำนักงานชั้น 11 16 17 และ 18 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0013)


30 ก.ย. 65
10
1