ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ โครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0133)


29 May 67
17
1

DGA-67-0133 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67059314743
งบประมาณ 65,570,900.00 บาท
12 ครั้ง