รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2563 หรือ Digital Government Awards 2020


23 February 2564
1327

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 หรือ Digital Government Awards 2020

จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

10 อันดับหน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2563

1. การไฟฟ้านครหลวง

2. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

6. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์

    และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

7. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

9. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10. กรมสรรพากร

ประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล ได้แก่

  • จังหวัดเชียงใหม่
  • จังหวัดระนอง
  • จังหวัดลพบุรี
  • จังหวัดลำพูน
  • จังหวัดสระบุรี
  • LIVE งานประกาศรางวัลยิ่งใหญ่แห่งปี ‘Digital Government Awards 2020’ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2020

     

    ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<