รัฐบาลดิจิทัลคืออะไร ??


10 March 2560
10640

รัฐบาลดิจิทัลคืออะไร ?? 
รัฐบาลดิจิทัลคืออะไร ????
รัฐบาลดิจิทัลคืออะไร ????????

ร่วมเดินทางไปด้วยกันสู่ยุคสมัยของรัฐบาลดิจิทัล . . . 
#DigitalGov2021

ดาวน์โหลดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564  ไปอ่านกันสนุกๆ ได้ที่ https://www.ega.or.th//upload/download/file_27e10c57b074745911de3e6eaa36c9a6.pdf

เอกสารแนบ

1

img_3d460af7e879ec80560d0e308e0a0bca

232 ครั้ง
2

img_3cfe437665b3e7c8b67fade9888aee07

76 ครั้ง
3

img_243aedb650a5440e63b7cdc272a814f3

23 ครั้ง
4

img_2b55619afe4a70fc140ee9479d45a1f2

21 ครั้ง
5

img_b74c1b64250f50ae845e776894f53cc3

14 ครั้ง
6

img_b0c0b86395f7bbb0e9d3d10286c4b791

14 ครั้ง
7

img_83d5884da30a6e82ca8d5d91953d3ba2

48 ครั้ง