DGA (สพร.) ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา และ Université de Montpellier ศึกษาดูงานหัวข้อ “IT Management”


19 มีนาคม 2562
1234

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดย นายอดิศักดิ์ ศรีนครินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นตัวแทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และนักศึกษาระดับปริญญาโท Université de Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส และอาจารย์ผู้ดูแล ในหัวข้อ “IT Management” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม วิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ  

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2118630101539953?__tn__=-R

เอกสารแนบ

1

img_d117dc44274478bd954fb61d3899bcd5

12345 ครั้ง
2

img_d0af624e72e3034b05c8bf2fcf39cdb3

12345 ครั้ง
3

img_fde6795c2c7400f552d220aa892a01b1

12345 ครั้ง