DGA (สพร.) ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา และ Université de Montpellier ศึกษาดูงานหัวข้อ “IT Management”


19 March 2562
1011

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดย นายอดิศักดิ์ ศรีนครินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นตัวแทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และนักศึกษาระดับปริญญาโท Université de Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส และอาจารย์ผู้ดูแล ในหัวข้อ “IT Management” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม วิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ  

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2118630101539953?__tn__=-R

เอกสารแนบ

1

img_d117dc44274478bd954fb61d3899bcd5

0 ครั้ง
2

img_d0af624e72e3034b05c8bf2fcf39cdb3

0 ครั้ง
3

img_fde6795c2c7400f552d220aa892a01b1

0 ครั้ง