สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการจัดประชุม The 2nd Asia-Pacific Regional Forum on Smart Sustainable Cities and e-Government


30 August 2559
1237

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการจัดประชุม The 2nd Asia-Pacific Regional Forum on Smart Sustainable Cities and e-Government เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต

โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล และนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ [Senior Executive Vice President, Electronic Government Agency (Public Organization)] ให้เกียรติร่วมเปิดงาน และ นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ [Vice President of Policy and Strategy Department, Electronic Government Agency (Public Organization)] เป็นวิทยากรในการบรรยาย session 1 : หัวข้อ Thailand Digital Government Master Plan (2016-2018) ในการประชุมครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1095130167223290