“กระทรวงแรงงาน


13 March 2558
1277

นางกนกพร สาณะวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการองค์กร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร นำโดย นางจุฑาพนิต บุญดีกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักความปลอดภัยแรงงาน รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๓๓ ท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน“การบริหารงานและจัดการองค์กร” สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) เรื่อง “EGA : Corporate Governance” เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

การมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อดูงานในเรื่องรูปแบบการบริหารงานและโครงสร้างสถาบัน ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรในอนาคตต่อไป

สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว มีการแนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ)” โดย นางสาวนันทนา พจนานันทกุล ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และบรรยาย เรื่อง “การบริหารงานและจัดการองค์กรของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ)” (EGA : Corporate Governance) อาทิ โครงสร้างการบริหารงาน (ภาพรวมองค์กร), ด้านการเงินและบัญชี, ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล, ด้านบริหารงานทั่วไป (จัดซื้อ / พัสดุ – บริหารงานสนับสนุน), ด้านนิติการ และ ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริหารความเสี่ยง โดย นางกนกพร สาณะวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการองค์กร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.630128297025524.1073741904.100000850770441&type=1