โครงการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล-2023
เลิศรัฐ 2566
เตือนภัยไลน์ปลอม
มีดี Me-D (e-Marketplace)
4 บทเรียนใหม่ TDGA
ลงทะเบียน E-mail ของหน่วยงาน อปท
next time
ประกาศ-มสพร.1-2566
ประกาศ มรด. 6 : 2566
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยข้อเสนอแนะ สำหรับการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
มาตรฐานและแนวปฏิบัติพ.ร.บ.การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
ขอบคุณท้องถิ่น
ADD line DGA
พอร์ทัลต่างชาติ
edocvalidation

DGA Books

DGA Express

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save