ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ประเทศไทยต้องไปต่อ : ลดใช้เอกสารติดต่อราชการ

วันที่ : 9 กันยายน 2558
2,590 อ่าน
กรุงเทพฯ 8 ก.ย.-ช่วงประเทศไทยต้องไปต่อ วันนี้ไปดูนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดการใช้สำเนาเอกสารในการติดต่อราชการ ตั้งเป้าทำครบ 3,000 บริการของรัฐ ในอีก 3 ปีข้างหน้า ตัวอย่างที่สำนักงานการประปา 1 สาขา ลดการใช้สำเนาเอกสารได้เกือบ 2 ล้านแผ่นใน 1 ปี เมื่อก่อนเวลาที่เราติดต่อราชการหรือใช้บริการของรัฐ จะต้องเตรียมเอกสารนานนับชั่วโมงหรือใช้เอกสารจำนวนมาก หลังจากมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียว เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้แทนสำเนาเอกสาร เพื่อพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบสมาร์ทเซอร์วิส การประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐ ที่นำร่องลดการเรียกใช้สำเนาเอกสารจากผู้มาขอใช้บริการ ปีที่แล้วที่นี่มีการเก็บสำเนาเอกสารจากประชาชนถึงเกือบ 2 ล้านแผ่น สร้างภาระในการจัดเก็บและการทำงานของเจ้าหน้าที่ แต่มาวันนี้ผู้ใช้บริการสะดวกขึ้น เช่น คนนี้ที่ขอยกเลิกมิเตอร์น้ำด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ข้อมูลจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สรอ. พบว่าบริการของภาครัฐในอดีตมีขั้นตอนยุ่งยาก แต่หลังจากรัฐบาลประกาศให้ลดการใช้สำเนากระดาษ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารอื่นๆ ในการใช้บริการของภาครัฐกว่า 100 บริการ จาก 35 หน่วยงานใน 7 กระทรวง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.สรอ.บอกว่า แต่ละหน่วยงานจะสามารถดึงข้อมูลจากทะเบียนราษฎ์ของกระทรวงมหาดไทยไปใช้ได้ โดยผ่านโปรแกรมเอพีไอ ทำให้ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานนำไปใช้ได้ ในอีก 3 ปีข้างหน้า รัฐบาลตั้งเป้าจะผลักดันลดการใช้สำเนาเอกสารใน 3,000 บริการจากทุกกระทรวง เป็นการให้บริการประชาชนผ่านระบบสมาร์ทเซอร์วิสให้ได้ทั้งหมด เพื่อพัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ในการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน.-สำนักข่าวไทย
หมวดหมู่ : Not specify the category
Embed
วีดีโออื่นๆที่น่าสนใจ

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER