ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

18 กรกฎาคม 2561 10:25:21
8398
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2561 10:25:21 | 8398 อ่าน

โครงการแข่งขันประกวดผลงานการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ

Mobile e-Government Award : MEGA

 

MEGA หรือโครงการแข่งขันประกวดผลงานการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชนในการใช้งานบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับการใช้งานบริการภาครัฐผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การสร้างและส่งเสริมการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

 

MEGA เป็นโครงการความร่วมมือของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ชื่อเดิมของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งกำหนดให้มีการประกวดผลงานการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐเป็นประจำทุกปี

 

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐเพื่อรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

2. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพบริการของภาครัฐแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงบริการ e-Service

3. ส่งเสริมให้นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของไทยได้แสดงผลงานบนเวทีระดับประเทศ และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันให้กับหน่วยงานภาครัฐ

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

MEGA 2014 เป็นการประกวดครั้งแรกที่เริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2557 และสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2558 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mega2014.apps.go.th

 

ผลงานจากผู้เข้าประกวดปี 2014 

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล contact@dga.or.th

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 5 มิถุนายน 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 2127 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER