ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

18 กรกฎาคม 2561 03:22:32
5713
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2561 03:22:32 | 5713 อ่าน

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ จัดงาน e-Gov Day เป็นประจำทุกปีเพื่อนำเสนอการแถลงผลงานและทิศทางการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย โดยตระหนักถึงความสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย จึงได้ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานบริการภาครัฐที่หลากหลายและเป็นรูปธรรมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

งาน e-Gov Day ประกอบด้วยงานสัมมนาและนิทรรศการ โดยงานสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิทยากรจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และในส่วนนิทรรศการ มีการจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าชมงานจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบถึงการทำงานของอีจีเอ

 

ปี 2558

e-Gov Day 2015 by EGA : Digital Government : The Road to Digital Economy รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต” วันที่ 24–27 เมษายน 2558 แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 

ส่วนที่ 1 : งานสัมมนา “e-Gov Day 2015 by EGA : Digital Government : The Road to Digital Economy รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต” ณ โรงภาพยนตร์ 15 SF Cinema ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ เฉพาะวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

ส่วนที่ 2 : งานนิทรรศการ “e-Gov Day 2015 by EGA” ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ วันที่ 24–26 เมษายน 2558

 

คลิกที่นี่เพื่อเลือกดูคลิปการบรรยายในงานสัมมนา

 

ปี 2557

e-Gov Day 2014  by EGA : e-Government for All ชีวิตยุคใหม่ ราชการทันสมัย ประชาชนทันสมัย ด้วยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 15–17 กรกฎาคม 2557 แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 

ส่วนที่ 1 : งานสัมมนา “e-Gov Day 2014 by EGA : e-Government for All ชีวิตยุคใหม่ ราชการทันสมัย ประชาชนทันสมัย ด้วยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ กรุงเทพฯ เฉพาะวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557

ส่วนที่ 2 : งานนิทรรศการ “e-Gov Day 2014  by EGA” ณ ลาน MF Paris ศูนย์การค้า Terminal 21 กรุงเทพฯ วันที่ 15–17 กรกฎาคม 2557

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@ega.or.th

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER