ขนาดอักษร |
TH EN

MailGoThai

21 พฤษภาคม 2561 02:49:34
58956
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561 02:49:34 | 58956 อ่าน

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ
MailGoThai

 

MailGoThai คือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง มีระบบปฏิบัติการต่อเนื่อง มีการจัดการเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ และช่วยประหยัดงบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความสะดวกและใช้งานได้ง่าย


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมายให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรืออีจีเอ (ชื่อเดิมของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) เป็นผู้พัฒนา ดูแล และจัดสรรการใช้งานให้แก่หน่วยงานราชการเท่านั้น เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปลายปี 2550 ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเอกชน ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมข้อมูลลับทางราชการ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลในประเทศและดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ
 2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ และทำให้ระบบปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดภัยพิบัติ
 3. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลจัดทำ Government ID สำหรับการให้บริการต่างๆ แก่ภาครัฐ

 

คุณสมบัติและการบริการ

 • ให้ขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล 10GB พร้อมแนบไฟล์ได้สูงสุด 25 MB
 • ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันผ่านฟังก์ชันต่างๆ เช่น Calendar, Address book, Tasks และ Personal File Store
 • รองรับการใช้งานผ่าน E-mail Clients เช่น MS Outlook หรือ Thunderbird
 • รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่มีระบบปฎิบัติการ iOS, Android และ Windows
 • สามารถปรับแต่งหน้าจอการใช้งาน เช่น เปลี่ยนภาษา และขนาดตัวอักษรได้
 • มีระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน

 

ความมั่นคงปลอดภัย

 • มีการจัดเก็บล็อก (Log) ผู้รับ ผู้ส่ง เวลา และ IP Address โดยมีอายุการเก็บล็อกอย่างน้อย 90 วัน
 • มีอุปกรณ์ Firewall ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย
 • มีระบบป้องกันไวรัสและสแปม
 • รองรับการรับและส่งอีเมล ด้วยการเข้ารหัสข้อมูลแบบ SSL Protocol
 • รับประกันเสถียรภาพของระบบ โดยมีระยะเวลา Downtime สะสมต่อเดือนไม่เกิน 3.6 ชั่วโมง (SLA : 99.5%)
 • มีการสำรองข้อมูลแบบ Onsite และ Offsite ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

 

การติดต่อขอรับบริการ
หน่วยงานภาครัฐที่สนใจ MailGoThai สามารถติดต่อ DGA Contact Center เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ขอรับบริการ หรือขอทดลองใช้งานเป็นเวลา 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยดีจีเอ พร้อมให้คำปรึกษาการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีการอบรมการใช้งานให้แก่ผู้รับบริการ

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER