ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

โครงการทดสอบใช้งานระบบกลางทางกฎหมาย Alpha version

21 มกราคม 2564 11:16:14
2158
วันที่ : 21 มกราคม 2564 11:16:14 | 2158 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบกลางทางกฎหมาย

      สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) อยู่ระหว่างจัดทำ "ระบบกลางทางกฎหมาย" ซึ่งเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายผ่านการให้ความคิดเห็นแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมายของประเทศ โดยมีระยะดำเนินงานดังนี้

 

 

ระยะที่ 1

      จัดทำระบบให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายของหน่วยงานรัฐ

 

 

ระยะที่ 2

      จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศ

 

 

   

      จากเรื่องดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบกลางทางกฎหมายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนเปิดใช้งานจริงในช่วงกลางปีนี้ สคก. และ สพร. จึงจัดให้มีการทดสอบระบบ และเชิญผู้ที่สนใจยินดีเข้ามาร่วมทดลองแสดงความคิดเห็น 

 

ผ่านทางเว็บไซต์   lawtest.egov.go.th 


ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งส่ง Feedback ข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดทำระบบ ต่อไป

 

      การทดสอบระบบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐให้นำโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่จริงมาใช้ในการรับฟังความคิดเห็น โดยหน่วยงานจะรับความคิดเห็นของท่านไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

 

 

 

"ขอขอบคุณที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายของประเทศร่วมกัน

ทุกเสียงของท่านจะถูกส่งตรงถึงหน่วยงานของรัฐอย่างแน่นอน"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER