ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ปี 2561

19 สิงหาคม 2562 01:47:31
643
วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 01:47:31 | 643 อ่าน

รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของปี 2561 ที่สะท้อนถึงภาพรวมระดับความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยรายงานประกอบด้วยข้อมูลและสถิติที่สำคัญต่อรัฐบาลดิจิทัล ทั้งด้านความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย การพัฒนาบริการภาครัฐ ผลการจัดอันดับระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสุดท้าย ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นรัฐบาลดิจิทัล    

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศไทย ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางมาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ส่วนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล สพร.

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 54 ครั้ง
53 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 28 ครั้ง
20 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER