ขนาดอักษร |
TH EN

รู้จักเรา

28 เมษายน 2560 07:50:51
2499
วันที่ : 28 เมษายน 2560 07:50:51 | 2499 อ่าน

ประจำปีพ.ศ. 2560

 • 4/1/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170104)
 • 10/1/2560 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170110)

 • 17/1/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170117)
 • 24/1/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170124)
 • 31/1/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170131)
 • 7/2/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170207)
 • 14/2/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170214)
 • 21/2/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170221)
 • 28/2/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170228)
 • 7/3/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170307)
 • 14/3/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170314)
 • 21/3/2560
Doing Business_สรอ. (CM20170321)
 • 28/3/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170328)
 • 4/4/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170404)
 • 11/4/2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20170411)

 

 

ประจำปีพ.ศ. 2559

 

 • 5/1/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160105)
 • 19/1/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี_GovChannel_สรอ. (CM20160119)
 • 26/1/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160126)
 • 2/2/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160202)
 • 9/2/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160209)
 • 16/2/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160216)
 • 23/2/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160223)
 • 1/3/2559
(ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี) (CM20160301)
 • 1/3/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160301.2)
 • 8/3/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160308)
 • 15/3/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160315)
 • 22/3/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160322)
 • 29/3/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160329)
 • 5/4/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160405)
 • 12/4/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160412)
 • 19/4/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160419)
 • 26/4/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การรับรู้ข่าวสารผ่าน App
   
(CM20160426)
 • 3/5/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160503)
 • 10/5/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160510)
 • 24/5/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ICT ร่วมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น

(CM20160524)
 • 31/5/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี_การสนับสนุนสังคม DG 
(CM20160531)
 • 31/5/2559
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (CM20160531.2)
 • 7/6/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160607)
 • 14/6/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160614)
 • 21/6/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160621)
 • 28/6/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160628)
 • 5/7/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160705)
 • 12/7/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160712)
 • 26/7/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160726)
 • 2/8/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160802)
 • 9/8/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160809)
 • 17/8/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160817)
 • 23/8/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160823)
 • 30/8/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160830)
 • 6/9/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160906)
 • 13/9/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160913)
 • 20/9/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20160920)
 • 27/9/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
แนวทางการดำเนินงานเรื่องข้อมูล MIS
 (CM20160927)
 • 4/10/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การพัฒนา Application ร่วมกับ ก.พาณิชย์
เพื่อเป็นช่องทางที่ใช้ในการติดต่อซื้อขายหรือให้บริการผู้บริโภค
(
CM20161004)
 • 11/10/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การสนับสนุนระบบ e-Payment เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
 
(CM20161011)
 • 18/10/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20161018)
 • 25/10/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20161025)
 • 1/11/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20161101)
 • 8/11/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20161108)
 • 15/11/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20161115)
 • 22/11/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20161122)
 • 29/11/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เร่งรัดการขับเคลื่อน DG ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

(CM20161129)
 • 7/12/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงข้อมูลสำหรับให้บริการประชาชน
ผ่านระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G-News)
   
(CM20161207)
 • 13/12/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20161213)
 • 20/12/2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CM20161220)

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 322 ครั้ง
79 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 289 ครั้ง
98 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 250 ครั้ง
96 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 390 ครั้ง
135 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 393 ครั้ง
98 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 374 ครั้ง
127 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 342 ครั้ง
213 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 344 ครั้ง
191 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 311 ครั้ง
69 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 344 ครั้ง
154 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 333 ครั้ง
80 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 327 ครั้ง
78 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 355 ครั้ง
181 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 383 ครั้ง
176 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 331 ครั้ง
124 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 381 ครั้ง
156 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 317 ครั้ง
122 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 368 ครั้ง
84 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 390 ครั้ง
154 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 298 ครั้ง
105 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 340 ครั้ง
168 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 364 ครั้ง
78 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 368 ครั้ง
115 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 358 ครั้ง
86 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 363 ครั้ง
357 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 365 ครั้ง
128 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 380 ครั้ง
86 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 366 ครั้ง
170 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 330 ครั้ง
87 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 414 ครั้ง
197 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 363 ครั้ง
87 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 352 ครั้ง
152 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 342 ครั้ง
118 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 384 ครั้ง
176 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 338 ครั้ง
31 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 358 ครั้ง
100 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 351 ครั้ง
119 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 383 ครั้ง
83 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 323 ครั้ง
424 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 357 ครั้ง
186 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 323 ครั้ง
107 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 322 ครั้ง
75 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 351 ครั้ง
231 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 382 ครั้ง
70 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 315 ครั้ง
55 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 364 ครั้ง
126 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 341 ครั้ง
221 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 343 ครั้ง
135 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 310 ครั้ง
128 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 374 ครั้ง
52 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 316 ครั้ง
169 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 229 ครั้ง
248 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 222 ครั้ง
118 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 184 ครั้ง
67 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 148 ครั้ง
64 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 230 ครั้ง
76 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 182 ครั้ง
69 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 205 ครั้ง
68 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 185 ครั้ง
67 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 185 ครั้ง
38 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 156 ครั้ง
49 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 209 ครั้ง
102 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 177 ครั้ง
61 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 176 ครั้ง
40 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 126 ครั้ง
57 KB ดาวน์โหลด
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER