ขนาดอักษร |
TH EN

หน้าแรก

25 มีนาคม 2558 05:06:06
4292
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 05:06:06 | 4292 อ่าน

โครงการ Government Security Day


หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการบริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทาง สารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเฝ้าระวังการโจมตีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในเครือข่าย รวมถึงการประเมินการใช้งานต่างๆ การสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง การวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการโจมตี เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐได้รับความปลอดภัย จากการโจมตีในรูปแบบต่างๆ ได้ทันท่วงที


ด้วยเหตุนี้ทาง สรอ. ได้เล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ประกอบกับภัยคุกคามต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ดังนั้นทาง สรอ. จึงได้มีการจัดสัมมนาและการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเข้าใจถึงขั้นตอนในการตอบรับกับเหตุการณ์ หรือภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้รับประโยชน์ ในฐานะผู้รับบริการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง


วัตถุประสงค์
 

  • เพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศแก่ภาครัฐ
  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปฏิบัติงานใน ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย ให้เข้าใจถึงขั้นตอนในการตอบสนองต่อเหตุการณ์การละเมิดความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศได้
  • เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่าง สรอ. และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ


กลุ่มเป้าหมาย
 

  • บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ


สถานที่จัดงาน
ณ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์  แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพ ห้องสัมมนา “Vibhavadee Ballroom AB” ชั้น Lobby 


การลงทะเบียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ สรอ.ที่ URL: http://ega.or.th/training/158 ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๓ หรือ ๓๖๐๕  อีเมล์ cst@ega.or.th


รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 426 ครั้ง
131 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 514 ครั้ง
95 KB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 421 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 433 ครั้ง
250 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 421 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
506 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 444 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 429 ครั้ง
186 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER