ขนาดอักษร |
TH EN
ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการดาวน์โหลด วันที่สร้าง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2558.pdf 1 MB 20 26 ธ.ค. 2561
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพ พ.ศ. 2561.pdf 3 MB 24 26 ธ.ค. 2561
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561.PDF 2 MB 24 26 ธ.ค. 2561
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยเครื่องแบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561.pdf 1 MB 180 2 ต.ค. 2561
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2561.pdf 2 MB 197 23 ส.ค. 2561
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม พ.ศ. 2561.pdf 2 MB 156 23 ส.ค. 2561
ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561.pdf 4 MB 153 23 ส.ค. 2561
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561.pdf 3 MB 180 23 ส.ค. 2561
ข้อบังคับคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561.PDF 1 MB 180 23 ส.ค. 2561
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2561 (ฉบับราชกิจจานุเบกษา).pdf 85 KB 148 7 ส.ค. 2561
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
หน้า จากทั้งหมด 3
  • 1
  • 2
  • 3
ไปที่หน้า :
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER