ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

12 ตุลาคม 2563 04:30:21
14336
วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 04:30:21 | 14336 อ่าน

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2563

 


 

 

1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7

(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)

อบรมระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2564

 

 

2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10

(e-Government Executive Program: e-GEP)

อบรมระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 – 21 มีนาคม 2564

 

 

3. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2

(Digital Transformation Program: DTP)

อบรมระหว่างวันที่ 10 กันยายน ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2563

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2564

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวทักษิณา  วงศ์ใหญ่     หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  081-079-7209

นางสาวศิริพร  พงศ์วิญญู     หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  081-985-0471

นางสาวสุวรรณา  วันปาน      หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  089-074-6712

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 41 ครั้ง
470 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 28 ครั้ง
423 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 30 ครั้ง
341 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 1033 ครั้ง
209 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER